Tegevusluba

FTTL/322787
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba
21.12.2012
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
AS G4S Eesti
10022095
Kontaktandmed

FTTL/322787
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba
21.12.2012
Tähtajatu
FTTL/322787
03.10.2012
22.06.2020