Tegevusluba

FKKL/322764
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba
18.12.2012
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
OÜ Külmaline
11961843
Kontaktandmed

FKKL/322764
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba
18.12.2012
Tähtajatu
Keskkonnaamet
Terje Jäär (tel: 4896400, e-post: terje@kulmaline.ee)
26.02.2021