Tegevusluba

TTO000205
Turvateenuse osutamine
30.01.2017
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Nord Security OÜ
14049458
Kontaktandmed

TTO000205
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
Vallas- või kinnisvara, sealhulgas Eesti riigilippu kandva ning Eesti kohtu juures asuvasse laevakinnistusraamatusse kantud laeva valve ja kaitse
30.01.2017
Tähtajatu
20210422-433955
22.04.2021
22.04.2021
Politsei- ja Piirivalveamet
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Atko Hansumäe (tel: 53400147, e-post: info@nordsecurity.ee)
02.07.2021