Tegevusluba

GVM000096
Tsiviilrelvade käitlemine
17.10.2016
16.09.2021

Ettevõtja andmed
Teesoo Laskurklubi
80159855
Kontaktandmed

GVM000096
Tsiviilrelvade käitlemine
Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade laenutamine lasketiirus teenusena
17.10.2016
16.09.2021 (esialgne 07.12.2016)
20161017-49462
17.10.2016
Politsei- ja Piirivalveamet
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
4764 - Sporditarvete jaemüük
Kaja Lind (tel: 5055573, e-post: ilmar.lind@mail.ee)
01.07.2019