Tegevusluba

GVM000096
Tsiviilrelvade käitlemine
17.10.2016
16.09.2026

Ettevõtja andmed
Teesoo Laskurklubi
80159855
Kontaktandmed

GVM000096
Tsiviilrelvade käitlemine
Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade laenutamine lasketiirus teenusena
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena
17.10.2016
16.09.2026 (esialgne 07.12.2016)
14.09.2021
14.09.2021
Politsei- ja Piirivalveamet
3311 - Metalltoodete remont
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
Ilmar Lind (tel: 5055573, e-post: ilmar.lind@mail.ee)
30.06.2021