Tegevusluba

KHY000047
Hüdrogeoloogilised tööd
02.09.2016
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Enefit Power AS
10579981
Kontaktandmed

KHY000047
Hüdrogeoloogilised tööd
Puurkaevude ja -aukude puurimine, rekonstrueerimine ja likvideerimine
Puurkaevude ja -aukude projekteerimine
02.09.2016
Tähtajatu
20210202-418846
02.02.2021
02.02.2021
Keskkonnaministeerium
42212 - Kaevude puurimine
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Andres Vainola (tel: 466 7222, e-post: info@enefitpower.ee)
02.02.2021