Tegevusluba

TVA000025
Vastavushindamisasutusena tegutsemine
19.10.2016
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Bureau Technical Inspection OÜ
14030743
Kontaktandmed

TVA000025
Vastavushindamisasutusena tegutsemine
19.10.2016
Tähtajatu
20210823-467563
23.08.2021
23.08.2021
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
69109 - Muud juriidilised toimingud
Marina Zelentsova (tel: 5031283, e-post: marinailnet@hot.ee)
08.01.2021