Tegevusluba

TVA000025
Vastavushindamisasutusena tegutsemine
19.10.2016
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Bureau Technical Inspection OÜ
14030743
Kontaktandmed

TVA000025
Vastavushindamisasutusena tegutsemine
19.10.2016
Tähtajatu
20161019-49884
19.10.2016
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
69109 - Muud juriidilised toimingud
Marina Zelentsova (tel: 52 68 501, e-post: marinailnet@hot.ee)
29.06.2018