Tegevusluba

YTSK034027
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
11.07.2016
04.09.2022

Ettevõtja andmed
OÜ Ecolines Estonia
11430063
Kontaktandmed

YTSK034027
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
11.07.2016
04.09.2022
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Elis Kovaljov (tel: +372 56485895, e-post: info@ecolines.ee)
167MPT
Ei