Tegevusluba

GVM000106
Tegutsemine relvaseaduse alusel
22.03.2017
21.03.2018

Ettevõtja andmed
Arbor Fortis OÜ
14006905
Kontaktandmed

GVM000106
Tegutsemine relvaseaduse alusel
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
22.03.2017
21.03.2018
20170317-73170
17.03.2017
Politsei- ja Piirivalveamet
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
4764 - Sporditarvete jaemüük
Sven Pedari (tel: 5233562, e-post: pedarisven@gmail.com)
17.03.2017