Tegevusluba

GVM000106
Tegutsemine relvaseaduse alusel
22.03.2017
21.03.2018

Ettevõtja andmed
Arbor Fortis OÜ
14006905
Kontaktandmed

GVM000106
Tegutsemine relvaseaduse alusel
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Ei (arhiveeritud)
22.03.2017
21.03.2018
22.03.2018
Loa tähtaja möödumine
20170317-73170
17.03.2017
Politsei- ja Piirivalveamet
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
4764 - Sporditarvete jaemüük
Sven Pedari (tel: 5233562, e-post: pedarisven@gmail.com)