Tegevusluba

YTSK033750
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
27.05.2016
11.01.2022

Ettevõtja andmed
osaühing Est-REISID
10534257
Kontaktandmed

YTSK033750
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
27.05.2016
11.01.2022
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Vambola Samuel (tel: +372 5510930, e-post: info@estreisid.ee)
402TGN
Ei