Tegevusluba

GVM000086
Tsiviilrelvade käitlemine
06.06.2016
05.06.2021

Ettevõtja andmed
S-Arms OÜ
11546085
Kontaktandmed

GVM000086
Tsiviilrelvade käitlemine
Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona valmistamine
Relvade laenutamine lasketiirus teenusena
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena
06.06.2016
05.06.2021
20160606-24241
06.06.2016
06.06.2016
Politsei- ja Piirivalveamet
2540 - Relva- ja laskemoonatootmine
3311 - Metalltoodete remont
Priit Paulus (tel: +3727122035, e-post: priit@s-armsestonia.com)
02.08.2020