Tegevusluba

YTSK033703
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
11.05.2016
10.05.2026

Ettevõtja andmed
Pandion Reisid OÜ
11922398
Kontaktandmed

YTSK033703
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
11.05.2016
10.05.2026
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Andrei Belokonov (tel: +372 5640607, e-post: pandion@hot.ee)
970BPM
Ei