Tegevusluba

YTSK033659
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
02.05.2016
08.03.2023

Ettevõtja andmed
Soolobuss OÜ
11379416
Kontaktandmed

YTSK033659
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
02.05.2016
08.03.2023
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
RAIN TUULIK (tel: +372 55900100, e-post: rain@soolobuss.ee)
932MET
Ei