Tegevusluba

KHY000043
Hüdrogeoloogilised tööd
03.06.2016
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Balti Puurkaev OÜ
11461448
Kontaktandmed

KHY000043
Hüdrogeoloogilised tööd
Puurkaevude ja -aukude puurimine, rekonstrueerimine ja likvideerimine
Puurkaevude ja -aukude projekteerimine
Soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude projekteerimine
Soojussüsteemi puurkaevude ja -aukude puurimine, rekonstrueerimine ja likvideerimine
03.06.2016
Tähtajatu
20160603-24036
03.06.2016
Keskkonnaministeerium
42212 - Kaevude puurimine
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Tõnis Ennok (tel: 5042999, e-post: info@baltipuurkaev.ee)
02.07.2020