Tegevusluba

YTSK033550
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
18.04.2016
17.04.2026

Ettevõtja andmed
Osaühing ALEKSANDR REISID
10660526
Kontaktandmed

YTSK033550
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
18.04.2016
17.04.2026
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Alexander Neizvestnykh (tel: +372 3926098, e-post: areisid@hot.ee)
037BJC
Ei