Tegevusluba

GVM000077
Tsiviilrelvade käitlemine
29.02.2016
28.02.2021

Ettevõtja andmed
Mittetulundusühing Elva Jahilaskeklubi
80279171
Kontaktandmed

GVM000077
Tsiviilrelvade käitlemine
Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade laenutamine lasketiirus teenusena
29.02.2016
28.02.2021
190/16
29.02.2016
29.02.2016
Politsei- ja Piirivalveamet
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
4764 - Sporditarvete jaemüük
Andres Kõiva (tel: 5027776, e-post: info@jahilaskmine.ee)
20.10.2020