Tegevusluba

YTSK033129
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
07.12.2015
09.01.2022

Ettevõtja andmed
osaühing Tiit-Reisid
10055108
Kontaktandmed

YTSK033129
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
07.12.2015
09.01.2022
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Tiit Randmaa (tel: +372 5014266, e-post: tiit@tiitreisid.ee)
716MNN
Ei