Tegevusluba

MES000031
Merendus
14.03.2016
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Clean Centre OÜ
12635005
Kontaktandmed

MES000031
Merendus
laevaehitus ja -remont ning laevade ümberehitus
laevaseadmete, -mehhanismide ja -süsteemide valmistamine, kontrollimine, remontimine ja katsetamine
laeva veealuse osa tuukriülevaatus ja veealune remontimine
laevade agenteerimine
14.03.2016
Tähtajatu
466
22.09.2015
Veeteede Amet
2530 - Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad
2599 - Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
Anton Solovjov (tel: +372 55961231, e-post: info@cleancentre.ee)
16.12.2020