Tegevusluba

YTSK032715
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
16.06.2015
04.09.2022

Ettevõtja andmed
OÜ Ecolines Estonia
11430063
Kontaktandmed

YTSK032715
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
16.06.2015
04.09.2022
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Elis Kovaljov (tel: +372 56485895, e-post: info@ecolines.ee)
723MJX
Ei