Tegevusluba

TTO000194
Turvateenuse osutamine
23.04.2015
23.04.2020

Ettevõtja andmed
VF Allerdean Aviation OÜ
12200721
Kontaktandmed

TTO000194
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
Ei (arhiveeritud)
23.04.2015
23.04.2020
24.04.2020
Loa tähtaja möödumine
20150423-35544
23.04.2015
Politsei- ja Piirivalveamet
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Dmitri Grigorjev (tel: 56923477, e-post: vaitteon.turvateenus@gmail.com)