Tegevusluba

GVM000063
Tegutsemine relvaseaduse alusel
08.04.2015
08.04.2020

Ettevõtja andmed
T.O Engineering OÜ
12778360
Kontaktandmed

GVM000063
Tegutsemine relvaseaduse alusel
Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade laenutamine lasketiirus teenusena
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena
08.04.2015
08.04.2020
20181011-209249
11.10.2018
11.10.2018
Politsei- ja Piirivalveamet
3311 - Metalltoodete remont
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
Tõnis Orumaa (tel: 5204833, e-post: tonis.orumaa@eesti.ee)
11.10.2018