Tegevusluba

GVM000063
Tsiviilrelvade käitlemine
08.04.2015
08.04.2020

Ettevõtja andmed
T.O Engineering OÜ
12778360
Kontaktandmed

GVM000063
Tsiviilrelvade käitlemine
Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade laenutamine lasketiirus teenusena
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena
Ei (arhiveeritud)
08.04.2015
08.04.2020
09.04.2020
Loa tähtaja möödumine
20181011-209249
11.10.2018
11.10.2018
Politsei- ja Piirivalveamet
3311 - Metalltoodete remont
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
Tõnis Orumaa (tel: 5204833, e-post: tonis.orumaa@eesti.ee)