Tegevusluba

FFA000164
Finantseerimisasutusena tegutsemine
06.02.2015
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Credit One OÜ
12449426
Kontaktandmed

FFA000164
Finantseerimisasutusena tegutsemine
Laenutehingud
06.02.2015
Tähtajatu
20200527-358840
27.05.2020
27.05.2020
Politsei- ja Piirivalveamet
64991 - Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
Madis Herkül (tel: 6029000, e-post: madis.herkul@creditone.ee)
25.06.2021