Tegevusluba

J.1-7/05/M-2553
Ühine sagedusluba
29.11.2005
29.11.2021

Ettevõtja andmed
Enefit Power AS
10579981
Kontaktandmed

J.1-7/05/M-2553
Ühine sagedusluba
29.11.2005
29.11.2021
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Rein Kaarlõp (tel: 3365621, e-post: rein.kaarlop@energia.ee)