Tegevusluba

GVM000061
Tegutsemine relvaseaduse alusel
17.02.2015
04.03.2020

Ettevõtja andmed
Osaühing Akvamarin
10928170
Kontaktandmed

GVM000061
Tegutsemine relvaseaduse alusel
Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade laenutamine lasketiirus teenusena
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
17.02.2015
04.03.2020
20150429-36562
29.04.2015
29.04.2015
Politsei- ja Piirivalveamet
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
4764 - Sporditarvete jaemüük
Larissa Bulašova (tel: 3578288, e-post: akvamarin@starline.ee)
26.06.2019