Tegevusluba

Tegemist on varasema versiooniga.
SEH000262
Erihoolekandeteenus
05.01.2015
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Mittetulundusühing Abistu
80365974
Kontaktandmed

SEH000262
Erihoolekandeteenus
Toetatud elamise teenus
20150102-18829
05.01.2015
15.09.2016
Sotsiaalkindlustusamet
87101 - Hooldusraviasutuste tegevus
8720 - Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus
Merili Laansoo (tel: +3725548993, e-post: mtuabistu@gmail.com)
10.06.2021