Tegevusluba

TTO000182
Turvateenuse osutamine
24.11.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
BARBAROS SECURITY OÜ
12722827
Kontaktandmed

TTO000182
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
24.11.2014
Tähtajatu
20200122-330116
22.01.2020
22.01.2020
Politsei- ja Piirivalveamet
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Rain Jäks (tel: 55560376, e-post: jaksrain@gmail.com)
22.01.2020