Tegevusluba

GVM000058
Tegutsemine relvaseaduse alusel
17.12.2014
16.12.2019

Ettevõtja andmed
Aktsiaselts ANOME
10160302
Kontaktandmed

GVM000058
Tegutsemine relvaseaduse alusel
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena
17.12.2014
16.12.2019
20170127-65101
27.01.2017
27.01.2017
Politsei- ja Piirivalveamet
3311 - Metalltoodete remont
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
Simar Selezov (tel: 56805425, e-post: simar@matkatarbed.ee)
27.01.2017