Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EEG000340
Ehitusuuringud
17.11.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Infraekspert OÜ
11334230
Kontaktandmed

EEG000340
Ehitusuuringud
ehitusgeodeetilise töö (märkimistöö, teostus- ja kontrollmõõdistus) tegemine
ehitusgeodeetilise uuringu tegemine
insenertehnilise geodeesiatöö nagu vajumisvaatlus, ülesmõõdistamine, mahumäärang või muu insenergeodeetilise töö tegemine
17.11.2014
71122 - Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd
Dmitri Šutov (tel: 53004579, e-post: dmitri@infraekspert.ee)
10.06.2021