Tegevusluba

GVM000060
Tegutsemine relvaseaduse alusel
04.09.2014
04.09.2019

Ettevõtja andmed
TOOSIKANNU OÜ
11142720
Kontaktandmed

GVM000060
Tegutsemine relvaseaduse alusel
Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade laenutamine lasketiirus teenusena
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
04.09.2014
04.09.2019
20150217-24294
17.02.2015
Politsei- ja Piirivalveamet
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
4764 - Sporditarvete jaemüük
Leo Kass (tel: 56495643, e-post: leo@toosikannu.ee)
27.08.2018