Tegevusluba

FFA000022
Finantseerimisasutusena tegutsemine
29.09.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
1Credit OÜ
11644893
Kontaktandmed

FFA000022
Finantseerimisasutusena tegutsemine
29.09.2014
Tähtajatu
20150323-29134
23.03.2015
23.03.2015
Politsei- ja Piirivalveamet
64991 - Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
Heikki Rannik (tel: 5034914, e-post: heikki@1credit.ee)
28.06.2019