Tegevusluba

GVM000052
Tsiviilrelvade käitlemine
17.07.2014
17.07.2019

Ettevõtja andmed
OSAÜHING TMA HOLDING
10899817
Kontaktandmed

GVM000052
Tsiviilrelvade käitlemine
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
Ei (arhiveeritud)
17.07.2014
17.07.2019
18.07.2019
Loa tähtaja möödumine
1310
19.08.2014
Politsei- ja Piirivalveamet
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük
4764 - Sporditarvete jaemüük
Kalev Uudam (tel: 5133171 , e-post: interpen@interpen.ee)