Tegevusluba

TTO000144
Turvateenuse osutamine
30.06.2010
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
AS STV
10059388
Kontaktandmed

TTO000144
Turvateenuse osutamine
Juhtimiskeskuse pidamine
30.06.2010
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
11.06.2021