Tegevusluba

TTO000143
Turvateenuse osutamine
30.06.2010
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
AS STV
10059388
Kontaktandmed

TTO000143
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
30.06.2010
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
08.06.2020