Tegevusluba

TTO000141
Turvateenuse osutamine
30.06.2010
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
AS STV
10059388
Kontaktandmed

TTO000141
Turvateenuse osutamine
Juhtimiskeskuse pidamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
Turvakonsultatsioon
Vallas- või kinnisvara, sealhulgas Eesti riigilippu kandva ning Eesti kohtu juures asuvasse laevakinnistusraamatusse kantud laeva valve ja kaitse
30.06.2010
Tähtajatu
20170612-89226
12.06.2017
Politsei- ja Piirivalveamet
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
Dmitri Kuzmin (tel: 6880500, e-post: stv@stv.ee)
11.06.2021