Tegevusluba

TTO000120
Turvateenuse osutamine
29.07.2013
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Real Security OÜ
11378799
Kontaktandmed

TTO000120
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
29.07.2013
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
31.12.2019