Tegevusluba

TTO000111
Turvateenuse osutamine
27.03.2012
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
OÜ Pro Defensio
12062302
Kontaktandmed

TTO000111
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
27.03.2012
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
05.06.2019