Tegevusluba

TTO000098
Turvateenuse osutamine
17.06.2010
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Meeskond Security OÜ
11506174
Kontaktandmed

TTO000098
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
17.06.2010
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
28.06.2019