Tegevusluba

TTO000084
Turvateenuse osutamine
21.05.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
INGLIVALVE OÜ
11464837
Kontaktandmed

TTO000084
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
21.05.2014
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
28.04.2021