Tegevusluba

TTO000080
Turvateenuse osutamine
21.02.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
OÜ Groma Security
12027561
Kontaktandmed

TTO000080
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
21.02.2014
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
22.07.2021