Tegevusluba

TTO000078
Turvateenuse osutamine
02.10.2009
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
OÜ GRIFS
11094211
Kontaktandmed

TTO000078
Turvateenuse osutamine
Juhtimiskeskuse pidamine
02.10.2009
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
28.04.2021