Tegevusluba

TTO000077
Turvateenuse osutamine
02.11.2010
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
OÜ GRIFS
11094211
Kontaktandmed

TTO000077
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
02.11.2010
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
14.07.2020