Tegevusluba

TTO000067
Turvateenuse osutamine
15.04.2010
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
AS G4S Eesti
10022095
Kontaktandmed

TTO000067
Turvateenuse osutamine
Juhtimiskeskuse pidamine
15.04.2010
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
22.06.2021