Tegevusluba

TTO000066
Turvateenuse osutamine
14.01.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
AS G4S Eesti
10022095
Kontaktandmed

TTO000066
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
14.01.2014
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
22.06.2021