Tegevusluba

TTO000061
Turvateenuse osutamine
28.10.2013
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Fennec LIS's OÜ
12197440
Kontaktandmed

TTO000061
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
28.10.2013
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
11.11.2020