Tegevusluba

TTO000050
Turvateenuse osutamine
20.01.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Osaühing Euro Work
11016903
Kontaktandmed

TTO000050
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
20.01.2014
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
14.10.2019