Tegevusluba

TTO000045
Turvateenuse osutamine
27.09.2013
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
OÜ Estonian Security Agency
12524518
Kontaktandmed

TTO000045
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
27.09.2013
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
05.07.2019