Tegevusluba

TTO000008
Turvateenuse osutamine
22.11.2012
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
OÜ Ares Security
12190402
Kontaktandmed

TTO000008
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
22.11.2012
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
28.02.2020