Tegevusluba

TTO000002
Turvateenuse osutamine
11.09.2013
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
1-Print Security OÜ
12357486
Kontaktandmed

TTO000002
Turvateenuse osutamine
Korra tagamine üritusel või valveobjektil
11.09.2013
Tähtajatu
8010 - Turvatöö, v.a avalik korrakaitse
01.08.2018