Tegevusluba

GVM000046
Tegutsemine relvaseaduse alusel
02.06.2014
02.06.2019

Ettevõtja andmed
osaühing WALDU FT
10465289
Kontaktandmed

GVM000046
Tegutsemine relvaseaduse alusel
Lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks
Relva, tulirelva olulise osa, tulirelva lisaseadise või laskemoona müük
Relvade või laskemoona hoidmine teenusena
Relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena
02.06.2014
02.06.2019
3311 - Metalltoodete remont
4669 - Muude masinate ja seadmete hulgimüük