Tegevusluba

10
Metsakorraldustööde tegevusluba
21.02.2006
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
OÜ Metsaruum
11183357
Kontaktandmed

10
Metsakorraldustööde tegevusluba
21.02.2006
Tähtajatu
02401 - Metsamajandust abistavad tegevused
17.02.2017