Tegevusluba

5
Metsakorraldustööde tegevusluba
30.06.2004
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Riigimetsa Majandamise Keskus
70004459
Kontaktandmed

5
Metsakorraldustööde tegevusluba
30.06.2004
Tähtajatu
02401 - Metsamajandust abistavad tegevused
28.03.2017